انجام آزمایشها در ایران

از اوایل سال ۱۳۸۹ سعی‌ بر این شد که با مقامات دولت در ایران تماس گرفته و تقاضای انجام آزمایشاتی در کویرهای ایران جهت تغیرات آب و هوا بدهیم. از سفارت ایران در آلمان استقبال تلفنی خوبی‌ صورت گرفت که متأسفانه فقط در حد همان تماس تلفنی مانده و حتی‌ به ایران نیز انتقال داده نشد. وقتی‌ از شورای رسیدگی به امور ایرانیان مقیم خارج از کشور اطلاع حاصل کردیم، بلافاصله با آنها نیز تماس گرفته و سعی‌ بر این داشتیم که از طریق این شورا با مقامات ایرانی‌ تماس حاصل بکنیم. این سعی‌ نیز بیهوده بود.

وقتی‌ در خرداد سال ۱۳۹۰ خود به ایران سفر کرده و نزد شورای ایرانیان مقیم خارج از کشور نتیجهٔ کار را سوال کردیم ما را به ادارهٔ مدیریت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری انتقال دادند.

با کمک ستادی به نام ‌ستاد آب و خاک در این اداره موفق به این شدیم که مکانی را در کویر میقان در نزدیکی‌ اراک جهت تست تغیرات آب و هوایی گرفته و در این مکان کلیهٔ آزمایشات خود را به انجام برسانیم.elmi v fanavari riasatjomhoori

در همان روز اول آزمایشات موفق به ایجاد ابر در سرتاسر عرصه عملیاتی‌ شدیم که این نیز از طرف رئیس منابع طبیعی استان مرکزی آقایان مهندس مظفری و مهندس یوسفی که معاون ایشان بودند مورد تأیید قرار گرفت. در روز دوم آزمایشات موفق به بارش شدیم که این بارش به صورت رگبار ابتدا در منطقه عملیاتی‌ شروع شد. حدود یک ساعت باد از آن از منطقه قم و حدود دو ساعت باد از آن از تهران گزارش شد که بارش در آن مناطق نیز به صورت رگبار صورت گرفته است.

 

این مساله ما را به آن تشویق کرد که بیشتر به این آزمایشات ادامه بدهیم. در نتیجه در طول نزدیک به سه هفته موفق به ۴ دفعه بارش در منطقه اراک و کویر میقان شدیم که برای  آن منطقه در تیر ماه کار کاملا طبیعی نبود. دمای هوا از ۴۰ درجه سانتیگراد به ۲۳ درجه نزول کرد. میزان گرد و غبار در آسمان هر روز کمتر و کمتر شده و تقریبا هر روز لکه‌های ابر به صورت کوچک و بزرگ در آسمان مشاهده میشد.

در این زمان بود که به طور اتفاقی‌ شاهد ایجاد و تغییر جهت باد شدیم.

طبعا این مورد را به سازمان مدیریت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری واقع در خیابان استاد نجات‌الهی که بعدها این مسئولین (آقایان دکتر شریفی و دکتر بهرامی) به ساختمان دیگری که بنیاد نخبگان استان تهران نام داشت و تنها چند کوچه بالاتر در کوچه شهید حقیقت طلب واقع بود گزارش شد.

gozaresh10این گزارشات حس کنجکاوی این مسئولین را برانگیخت و آنها خواستار آزمایشاتی در غرب تهران در منطقه مرکز پژوهشی جنگلها و مراتع کشور واقع در نزدیکی‌ پارک چیتگر شدند.

در این مناطق نیز آزمایشات موفق آمیز بود، چرا که ما موفق به ایجاد باد غرب به شرق و حتی تغییر جهت سریع باد از شرق به غرب شدیم.

.

گزارش اول از اراک 

گزارش دوم

مرکز تحقیقات و پژوهشی جنگلها و مراتع کشور