امید

برای کلیه کشورها و ملتهای دنیا که در رنج کمبود آب و خشکسالی بسر میبرند نوید تکنولوژی داده میشود که به توسط آن سامانهٔ بارشی را به آن منطقه انتقال داده و برای دراز مدت خودکفایی و بی‌نیازی را به ارمغان میاورد. برای کلی‌ مردمانی که در شهرهایی همچون تهران، اصفهان، اهواز و غیره زندگی‌ میکنند و با پدیده گرد و غبار دست و پنجه نرم میکنند، نوید تکنولوژی داده میشود که به توسط آن جابجایی هوا و ایجاد باد را میسر ساخته و بعد از سالها استنشاق هوای آلوده بالاخره هوای تمیز و مطلوب را تجربه دوباره بکنند. برای وزارت نیرو بشارت این داده میشود که با این تکنولوژی امکان خنکتر نمودن هوا و در نتیجه مصرف کمتر برق برای دستگاه ها‌ی سرمازا مشگل کمبود برق را می‌توان حل نمود. به وزارت کشاورزی  می‌توان نوید محصول بیشتر و مرغوبتر را داد. به وزارت بهداشت می‌توان سالهای سلامت و ملت سالمتر از پیش را داد. و بالاخره به وزارت دفاع می‌توان اسلحه‌های آب و هوایی را پیشنهاد نمود.13062011268

 

تکنولوژی که برای اولین بار در ده ۵۰ کشف و دستگا‌ههای آن توسط دانشمندانی همچون ویکتور شاوبرگر ، ویلهلم رایش، و نیکلا تسلا اختراع شد ولی‌ متاسفانه لابی‌های داروسازی و تغذیه جلوی آن را به توسط دادگاه‌های آن زمان گرفته و حتی کتابها و مقالات مربوط به آن را  سالهای متمادی پشت صندوقهای امانتی غرب ممنوع و محفوظ نگاه داشته‌اند تا مبادا به کتابهای درسی‌ راه یافته و انسانها از زیر استثمار و برده داری رهایی یابند.

 

تکنولوژی که بارها و بارها مورد آزمایش قرار گرفته و عملکرد علمی خود را به صورت موفقیت آمیزی به اثبات رسانده است. در کشورهایی که بوق آزادی بیان گوش ملتهایشان را شبانه روز کر می‌کند، مقالات و کتابهای علمی‌ نمیتوانند بدون اجازه و تأیید لابی‌های سرمایه داری همگانی بشوند.

 

شرکت چشمهٔ زندگی‌ قرن ۲۱ توانسته است با متوسل شدن به این تکنولوژی دستگاه‌هایی‌ بسازد که با آن وسیله سامانهٔ بارشی را برای درازمدت به منطقهٔ دلخواه بیاورد و رفته رفته آن منطقه را حاصلخیز بنماید. دستگاه‌هایی‌ که انرژی ارگن را متمرکز ساخته و با ایجاد اختلاف پتانسیل در این انرژی ایجاد باد تا مسافت ۱۰۰۰ کیلومتر را میسر می‌سازد تا به پدیده گرد و غبار اجازه راهیابی به خاک کشور را ندهد. دستگاه‌هایی‌ که در پرورش محصولات کشاورزی، دامداری و پرورش ماهی‌ بسیار مفید خواهند بود.

برای اولین بار در تیر ماه سال ۱۳۹۰ تستهایی در مناطق مختلف ایران همچون کویر میقان، اراک، شازند، غرب و شرق تهران به انجام رسید که نتیجهٔ این آزمایشها در میزان بارندگی سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۹۱ به وضوح مشاهده شد.

حجم کل ریزشهای جوی مهرلغایت فروردین ماه سال آبی ۹۰-۹۱ بالغ بر۲۸۹,۷۷۷ میلیارد متر مکعب برآورد گردیده که معادل ۱۷۵،۸ میلیمتر بارندگی می باشد.

این مقدار بارندگی در مقایسه با میانگین دوره مشابه سال گذشته۱۲ درصد افزایش نشان می دهد. گزارش میزان بارندگی 

این آزمایشها کمتر از ۳ هفته و کلا در ۲ حوضه انجام شد. از آنجایی که تقریبا کلیه هزینه‌ها به شکل خصوصی پرداخت میشد، امکان ادامه پروژه میسر نبود ولی‌ امید بر این است که مسوولان دلسوز کشور به اهمیت انجام چنین پروژه ای‌ پی‌ ببرند.