بحران آب در ایران

 

 

بحران آب در ایران

 

كشور ايران به خاطر قرار گرفتن در كمربند خشك جغرافيايي و نوار بياباني كه در 25 تا40 درجه عرض شمالي واقع شده است، از شرايط آب وهوايي برخوردار است كه جزو مناطق كم باران جهان بشمار مي آيد. بااين وجودبارش ايران تنها معادل يک سوم متوسط جهاني است.
بر اساس مطالعاتي که صورت گرفته آستانه 80 درصد بارش ميانگين ايران را مي توان مرز وقوع خشکسالي درکشور تلقي کرد که هر قدر اين درصد کاهش يابد شدت خشکسالي افزايش پيدا مي کند. بر اساس مطالعات صورت گرفته در بعضي از سال ها خشكسالي رخ نداده است، اما وقتي به صورت فصلي داده ها بررسي مي شوند خشكسالي هايي به وقوع پيوسته كه به صورت ساليانه هيچگاه مشخص نيستند.
54/35
درصد از سطح کشور (573884 کيلومتر مربع) داراي اقليم فراخشک و 15/29 درصد (472562 کيلومترمربع) در اقليم خشک واقع شده است، به طوري که در مجموع 65 درصد از اراضي کشور، در گسترهي اقليم هاي خشک و فرا خشک قرار دارند. ميزان بارندگي در مناطق مرکزي کشور در سال هاي خشکسالي تا حدود صفر کاهش مييابد.
بر اساس تحقيقات انجام گرفته در سال 1386 در کشور، اثر مستقيم خسارت ناشي از کاهش هر 1 ميليمتر بارندگي برابر 98 ميليارد ريال مي باشد. با فرض آنکه تفاوت ميزان آب استحصالي در ترسالي در مقايسه با خشکسالي 13 ميليارد متر مکعب باشد، خسارت کاهش سطح زير کشت ناشي از آن برابر 1274 ميليارد ريال مي گردد.
به طوری که کارشناسان منابع آب کشور اعلام می کنند در سال آبی گذشته بارندگی ۲۲۷ میلی متر بوده است، در حالی که در دوره آماری ۴۱ ساله که به اصطلاح «متوسط دوره درازمدت» نامیده می شود، به طور میانگین ۲۳۵ میلی متر بارش داشتیم که ۸ میلی متر که معادل ۳ درصد می باشد، نسبت به سال آبی گذشته کاهش نشان می دهد.
مشگلات ايران در مواجهه با خشکسالي‌ها و کاهش کيفيت آب به ابعاد تازه تري خواهد رسید.

  1. ۱- كمبود منابع غذايي
  2. ۲- ناپايداري هاي سیاسی
    ۳- فجايع زيست محيطي

 

دست‌کم ۶۰۰ روستا در مناطق مختلف ایران با بحران کم‌آبی روبه‌رو شده‌اند بحران آب در ایران دیگر مشگل استانهای یزد و کرمان یا سیستان و بلوچستان نیست. گزارش کم آبی در روستاها حتی از استانهای گیلان و مازندران نیز در اخبار مشاهده میشوند.
همچنانکه مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان از بحران کم‌آبی در ۲۴۰ روستای این استان خبر میداد.
بر اساس برآورد صورت گرفته جمعيت ايران در سال 1400 به حدود 129 ميليون نفر خواهد رسيد. ازدياد جمعيت در سرزميني با شرايط اقليمي خشك و نيمه خشك و كم آب مانند ايران كه 3/2 پهنه آن فاقد ريزشهاي مناسب جوي مي باشد مشكلات زيادي را ايجاد مي كند. افزايش جمعيت و بهبود استانداردهاي زندگي تقاضا براي آب را كه حجم آن محدوداست به شدت افزايش مي دهد و رقابت بين مصرف كنندگان آب (شرب ،كشاورزي،صنعت ) را تشديد ميكند.خشكسالي پديده اي تكرار شونده است به عنوان مثال كشور ما در دو دهه اخير 13 سال خشكساليهايي با شدت و ضعف متفاوت را تجربه كرده است.
براساس پیش بینی های انجام شده ۴۹ کشور تا سال ۲۰۲۵ در وضعیت تنش آبی قرار می گیرند که ایران یکی از آن کشورهاست پس برای مقابله با این وضعیت و کنترل آن نیازمند تحقیقات در زمینهٔ تولید آب هستیم.


پروژهٔ ایران سر سبز عملیست

طبق مطالعات و آزمایش‌های انجام شده توسط آقای مهندس شهرام پروین جذب سامانه‌های بارشی به سمت ایران عملیست. این آزمایشات که در تابستان سال ۱۳۹۰ در مناطقی همچون کویر میقان، شازند و تهران به انجام رسیده‌اند نتایج مطلوبی داشته‌اند. ایجاد ابر، مه‌، باد، کاهش دما، افزایش میزان رطوبت هوا و در نتیجه تولید باران حتی در کویر و حتی در تابستان و حتی در مناطقی که اصلا انتظار بارش در آنجا وجود نداشته بارها با موفقیت تست و به اثبات رسیده است.
متاسّفانه دسترسی‌ به مسئولین کشور و جذب رضایت آنها برای ارائه این خدمات از جذب سامانه‌های بارشی از اقیانوس هند و دریای مدیترانه به ایران سختتر و طاقت‌‌فرسا میباشند.
چه مسئولین بخواهند و چه نخواهند ایران به تکنولوژی تولید باران بیش از پیش محتاج می‌باشد. به نظر شما چگونه میتونیم این مطلب را به گوش مسئولین برسانیم؟ لطفا با گذاشتن نظر خود در قسمت کامنتها ما را یاری بدهید تا با همفکری عمومی‌ جهت سرسبزی کشور خودمان کاری کرده باشیم.