مرکز تحقیقات و پژوهشی جنگلها و مراتع کشور

مرکز تحقیقات و پژوهشی جنگلها و مراتع کشور

 

 

ابتدا به ساکن شروع به ایجاد با د غرب به شرق کردیم. که این کار خیلی‌ به سرعت پیش رفت و پس از مدت کوتاهی‌ موفق به ایجاد باد شدیم.

از آنجایی که تغییر جهت با د نیز برایمان مهم بود. تلاشی برای ازدیاد با د غرب به شرق ننمودیم.

و بلافاصله اختلاف پتانسیل را در غرب به وجود آوردیم تا با د غرب به شرق تبدیل به با د شرق به غرب بشود.

این کار نیز موفقیت‌آمیز بود.

تحقیقات در مورد

  1.   ایجاد با د
  2.  تغییر جهت با د و
  3. سرعت  بخشیدن به با د

از طریقه ایجاد اختلاف پتانسیل در جریان ارگن.

محل آزمایش: مرکز تحقیقات و پژوهشی جنگلها و مراتع کشور واقع در طول و عرض جقرفیای

 

 

ادامه مطلب مرکز تحقیقات و پژوهشی جنگلها و مراتع کشور

گزارش دوم

حداکثر رطوبت هوا نیز از

27 درجه در روز 1390/03/31 به

35 درجه در روز 1390/04/01 به

47 درجه در روز 1390/04/02 به

52 درجه در روز 1390/04/04 به

50 درجه در روز 1390/04/05 به

35 درجه در روز 1390/04/06 رسیده ( ما در این روز دیگر کاری انجام نداده و به تهران برگشتیم ) .

 گزارش دوم تست تغییرات آب و هوایی در استان مرکزی

1390/03/26

بازگشت به اراک و نصب دستگاهها در منطقه کویر میقان

ماموریت جدید : کنترل بر روی موارد زیر :

1 – باد

2 – ابر

3 – رطوبت

4 – بارندگی

5 – دما

ادامه مطلب گزارش دوم

گزارش اول از اراک

    اداره هواشناسی استان سرعت باد را به 22 کیلومتر در ساعت تخمین زده بود که پس از صحبت با آقای مرتضی ذوالفقاری رئیس تحقیقات و پیش بینی اداره هواشناسی استان ، ایشان هم تایید کردند که سرعت باد حداقل 70 کیلومتر در ساعت بوده .

اطلاعات هواشناسی روز بعد تایید کرد که رطوبت هوای :

 اراک به 50%

ساوه به 49%

تفرش به 54%

خمین به 34%

دلیجان به 35%

کمیجان به 76%

محلات به 35%

شازند به 42%

خنداب به 63%

و آشتیان به 38% رسیده است .

در منطقه

oتفرش و آشتیان و کمیجان رگبار صورت گرفته

o دلیجان و محلات و خنداب و آشتیان رعد و برق صورت گرفته

oدر منطقه بهشت زهرا اراک نیز بنا به تایید خویشاوندان راننده باران سنگینی صورت گرفته بود .

ادامه مطلب گزارش اول از اراک