استقلال یک ملت

استقلال یک ملت با عوامل مختلفی‌ در ارتباط می‌باشد. از جملهٔ این عوامل باید استقلال در امر تولید غذا را جزو عوامل اصلی‌ این استقلال بیان نمود. کشور پهناور ایران با آنکه یکی‌ از تولیدکنندگان اصلی‌ انرژی در دنیا می‌باشد، هر از چندگاهی مورد زیاده خواهی‌‌های کشورهایی میشود که برای منافع خود از هیچ چیزی دریغ نمی‌‌نما یند. طی‌ سالهای گذشته شاهد تحریمهای مختلفی‌ از جانب کشورهای غربی بوده‌ایم که هیچکدام اساس منطقی‌ نداشته و فقط با هدف تضعیف فیزیکی جامعه و تضعیف روحی ملت مورد امضا و تایید این کشورها قرار گرفته است.

گذشته از اینها خشک شدن و خالی‌ شدن ابرها قبل از رسیدن به مرزهای ایران ما را بر این شک میاورد که آیا دستان پنهانی بر روی نزولات جوّی مدیریت میکنند که هر ساله خشکسالی بر روی این آب و خاک سایه افکنده است. بحثهای جدی در سازمان ملل در باره گرمايش زمين تصوير کاملی از تغييرات جوی در اختيار ما نمی گذارد. افزايش گازهای گلخانه‌ای برای لايه اوزن بسيار ويرانگر می باشد. ولی وضعيت جوی زمين می تواند بواسطه نسل جديدی از «سلاح‌های بدون کشتار» وخيم تر بشود. در حال حاضر ايالات متحده آمريکا و روسيه به اين توانايی رسيده اند که دگرگونی‌های جوی را زير نفوذ خود در آورند. در ايالات متحده آمريکا اين تکنولوژیhaarp-howitworks از طريق برنامه هارپ تکميل شده 

High-frequency Active Aural Research Program HAARP

که بخشی از سيستم تسليحاتی جنگ ستارگان می باشد . داده‌های جديد علمی حکايت از آن دارد که هارپ آماده استفاده بوده و امکان ايجاد سيل، خشکسالی، طوفان و زمين لرزه را دارد.

 

 

 

از نقطه نظر نظامی هارپ چيزی جز سلاح کشتار جمعی نيست. هارپ ابزاری است برای به تصرف در آوردن سرزمين ها. هارپ سلاحی است گمراه کننده که می تواند مناطق کشاورزی و شرايط زيست محيطی کل يک منطقه را بی‌ثبات کند.

800px-HAARP20l البته سندی در دست نيست تا بتوان ثابت کرد که آيا تا کنون از اين سلاح مرگبار استفاده شده است يا خير، اما شواهد زیادی در اینترنت مبنا بر اینکه از این تکنولوژی برای ایجاد سونامی و زلزله در ژاپن و یا ایجاد زلزله در هایتی استفاده شده، پخش گردیده که موازی بودن امواج هارپ با امواج زلزله در منطقه را نشان می‌دهد. سازمان ملل بايد مسئله «جنگ محيط زيستی» را در اجلاسهای خود که در باره تغييرات جوی ناشی از گازهای گلخانه‌ای به بحث گذاشته می شود، مورد بررسی قرار دهد. عليرغم وجود دانش علمی وسيع در اين مورد، مسئله تاثير گذاری عمدی بر روی جو برای مقاصد نظامی هرگز در دستور جلسه تغييرات جوی سازمان ملل قرار نگرفته است.

--HAARP-Japan-Earthquake بر اساس تحقيقات انجام گرفته در کشور، اثر مستقيم خسارت ناشي از کاهش هر ۱ ميليمتر بارندگي برابر۹۸  ميليارد ريال مي باشد. با فرض آنکه تفاوت ميزان آب استحصالي در ترسالي در مقايسه با خشکسالي ۱۳ ميليارد متر مکعب باشد، خسارت کاهش سطح زير کشت ناشي از آن برابر ۱۲۷۴ ميليارد ريال مي گردد.

 

چنانچه فرضیه ایجاد خشکسالی توسط تکنولوژی هارپ صحیح باشد، این سوال پیش میاید که آیا وقت آن فرا رسیده که به عنوان یک کشور مستقل با این پدیده مقابل بکنیم یا اینکه هنوز قادریم با درآمدهای نفتی‌ هرگونه تحریم و دشمنی را برطرف نموده و استقلال خود را حفظ کنیم. در باره جنگهای محیط زیستی‌ فیلم مستندی اخیرا در یک شبکه خبری آلمانی‌ پخش شد که بنده خواننده این مقاله را به مشاهده نمودن این فیلم دعوت می‌کنم.

فیلم اسلحه جنگی، آب و هوا بر روی کانال یوتیوب

فیلم اسلحه جنگی، آب و هوا جهت دانلود از روی وب سرور خانگی