چه مقدار آب برای تولید باران احتیاج دارید؟

 

چه مقدار آب برای تولید باران احتیاج دارید؟

برای ایجاد ابر و تولید باران آب مصرف نمی‌شود ولی‌ به آب جاری یا آب ساکن زیاد در حد حداقل یک استخر معمولی‌ شنا احتیاج می‌باشد. این آب مصرف نشده و مقدار قبل از عملیات آب برابر با مقدار پس از اتمام عملیات می‌باشد. ترجیح داده میشود که آب جاری و به شکل رودخانه در این کار نقش داده شود. چنانچه آب جاری و به شکل رودخانه‌ای نباشد، می‌باید با مصرف مقداری برق، عملیاتی‌ بر روی آب ساکن به انجام برسانیم که آب را انرژی دار بنماید. سوالهای متداول