چه لوازمی برای ساخت باران در یک منطقه احتیاج دارید؟

 

چه لوازمی برای ساخت باران در یک منطقه احتیاج دارید؟

لوازم مورد نیز ما برای تولید باران به ظاهر خیلی‌ ساده و کم هزینه می‌آیند. ما به یک جوب / رودخانه / صد / حوض یا استخر آب روان احتیاج داریم که بتوانیم دستگاه خود را به آب آن متصل بکنیم. دستگاه ما که از تعدادی آنتن فلزی تشکیل شده، بسیار ساده به این آب متصل میشود و ما با آنتنهای خود در جهتهای مختلف آسمان هدفگیری می‌کنیم. سوالهای متداول