قیمت آب باریده شده چه مقدار است؟

 

 

 

قیمت آب باریده شده چه مقدار است؟

قیمت آب در نقاط مختلف دنیا متفاوت می‌باشد. همانگونه که در تصویر پایین مشاهده میشود در ایران با وجود خشکسالی قیمت آب بسیار پایین می‌باشد. ولی‌ در عین حال باید برای هر متر مکعب آب قیمتی مشخص شود تا بتوانیم بر اساس آن کار بکنیم. این مبلغ را میتونیم با مذاکره دوطرفه مشخص بکنیم .

 

نمودار قيمت آب

 

سوالهای متداول