چه فرقی‌ بین بارانسازی به وسیله انرژی ارگن با بارانسازی از طریقه یونیزاسیون هوا می‌باشد؟ آیا شما نیز عملیات یونیزاسین هوا را انجام می‌دهید؟

خیر. در عملیات یونیزاسیون معمولان غبار نمک دریا را که قطر ذرات آن به حدودا یکدهم میکرومتر میرسند، در هوا پخش میکنند و با آنها نمک یا به عبارتی ابرهای مجازی در آسمان میسازند که با یونیزه نمودن این ابرها رطوبت منطقه را جذب نموده و به باران تبدیل میکنند. در این عملیات باید به چند نکتهٔ مهم زیر توجه ویژه نمود

الف: ابرهای مجازی قابل کنترل نبوده و با بادهای موجود در حرکت خواهند بود که این امر باعث آن میشود که در نقطه دیگری که به دور از نقطه دلخواه است بارندگی ایجاد بشود. این اختلاف دقت گاهی به قدری زیاد خواهد بود که بعضی‌ اوقات در کشور همسایه بارندگی موفقیت خود را نشان می‌دهد. تا چه حد ولی‌ کشور همسایه یا نقطه دیگر احتیاج به باران داشته باشد، و آیا باران تشکیل شده خسارتی به منطقهٔ دیگر می‌رساند یا نه؟ را باید در نظر گرفت

ب: رطوبت منطقه که به نوعی ریسورس باران است گرفته میشود تا با آن تشکیل ابر داده شود. ولی‌ آنچه مسلم است، این ابرها در منطقه نمانده و با هر بادی، به سویی خواهند رفت. شاید این به مانند این باشد که چک پولهای خود را به پای پرنده‌ای بسته و به آن امیدوار بود که این پرنده چک پولها را به بانک مقصد دلخواه حمل کند

ج: باید خطرات سلامتی‌ و یا زیست محیطی‌ غبار نمک در هوا را در نظر گرفت

د: برای هر بار بارندگی احتیاج به این تکنولوژی می‌باشد، چرا که هر عملیات برای یک بارندگی مشخصی‌ خواهد بود

ه: حجم آب (باران) تولید شده زیاد نیست و یا حداقل به اندازه شیوه کار با تراکم انرژی ارگن نمی‌باشد

ولی‌ در تکنولوژی که به اسم تراکم انرژی ارگن شناخته شده است و ما با اطمینان خاطر استفاده می‌کنیم

الف: نه با غبار نمک کاری داریم و نه با ذرّات نانو دیگری که در هوا پخش بشوند، لذا خطر سلامتی‌ و یا زیست‌محیطی بوجود نخواهد آمد

ب: ما در منطقه دلخواه انرژی ارگن را متراکم می‌کنیم تا سامانه بارشی از دوردست‌ها به آن نقطه جذب بشود. ابرها به منطقه آمده و شروع به بارش میکنند. به این وسیله دقت عمل کار ما به مراتب بالاتر از شیوهٔ یونیزاسین می‌باشد

ج: معمولان این سامانه‌ها از روی دریاها و یا اقیانوسها به منطقه جذب میشوند، لذا ریسورس منطقه‌ای از بین نرفته و بارندگی ایجاد شده خشکسالی در جای دیگر و یا در آینده به همراه نخواهد داشت

د: از آنجایی که قدرت ساخت باد نیز موجود است، می‌توان مطمئنا دقت بیشتری در عملیات داشت

ه: از آنجایی که انتقال سامانه‌های بارشی هدف ما می‌باشد، حجم کار ما به مراتب بالاتر از تکنولوژی یونیزاسین هوا می‌باشد

و: تنها با یک عملیات چند روزه در یک منطقه می‌توان طی‌ چند ماه آینده به بارندگیهایی بدون عملیات اولیه رسید که همگی‌ بصورت کاملا طبیعی و مناسب با مکان خواهند بارید

ز: ارگن متراکم شده، نه تنها خسارتی به محیط نمی‌زند بلکه برای کلیه جانداران عام از گیاهان، حیوانات و انسان سالم می‌باشد

ح: این تکنولوژی نه تنها آلودگی در هوا ایجاد نمیکند بلکه آلودگی هوا را نیز از بین میبرد. برگشت به سوالهای متداول