مدت زمان پروژه

این پروژه باید برای درازمدت (حداقل ۱۰ سال، بهتر آنکه ۲۰ سال) تعریف بشود. از آنجایی که نتایج این پروژه ماهیانه مقایسه میشود، هر زمان قادرند طرفین در صورت عدم رضایت با یک فرصت ۳ ماهه به این پروژه پایان داده و یا موارد عدم رضایت را بر طرف بکنند.

samaneh1

1. با عنایت به حقوق معنوی مجری در طرح، هرگونه بهره برداری از سامانه های ساخته شده و یا مشابه در محل اجرای طرح تا ده سال پس از اتمام قرارداد در اختیار مجری بوده و کارفرما نیازهای خود را در این خصوص، از طریق مجری تأمین خواهد نمود.

2. در صورت پایان زودهنگم پروژه کلیهٔ هزینه‌های مجری از طرف کارفرما تامین میشود.

3. حضور فیزیکی‌ پیمانکار در عرصه عملیاتی‌ تنها یک بار در هر ۲-۳ ماه لازم می‌باشد.

4. هر حضور فیزیکی‌ پیمانکار حدودا بین ۳ روز تا یک هفته  در عرصه عملیاتی‌ به طول می‌انجامد.

5. جهت ایجاد اختلاف پتانسیل حداقل ۲ تیم کاری در ۲ نقطه مختلف مشغول کار خواهند بود.